Kontakt

  Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
 ul. Słowackiego 2a , 42-470 Siewierz
tel.: 32 67 41 649
e-mail: mgcksit@siewierz.pl

Dyrektor: mgr Damian Dawczyński

Do pobrania: