Projekty dofinansowane

PROJEKTY ZGŁOSZONE DO REALIZACJI PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK W SIEWIERZU 2010/2011

tytuł/nazwa projektu/operacji/opracowanie

priorytet/działanie

wartość projektu

dofinansowanie zł

stan realizacji

„Śląska Scena Młodych Talentów Wokalno-Muzycznych Chopin 2010”
Henryk Wysocki – dyr. MGOK

Otwarty konkurs na zadania publiczne woj. śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 r.

14.000

3.500

Wniosek uzyskał dofinansowanie - zakończony

„Na siewierską nutę - doposażenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w instrumenty muzyczne” / Henryk Wysocki dyr. MGOK

PROW 2007-2013 Działanie 413 w ramach konkursu LGD „Brynica to nie granica”

23.770,48

16.639.33

Wniosek uzyskał dofinansowanie - zakończony

„Zagraj mi muzyko, my będziemy śpiewać zakup galanterii ludowej” / Henryk Wysocki dyr. MGOK

PROW 2007-2013 Działanie 413 w ramach konkursu LGD „Brynica to nie granica”

7.200

5.000

Wniosek uzyskał dofinansowanie - zakończony

„Od Przemszy do Brynicy żniwują i bawią się rolnicy- organizacja imprezy dożynkowej w Żelisławicach” / Henryk Wysocki – dyr. MGOK

PROW 2007-2013 Działanie 413 w ramach konkursu LGD „Brynica to nie granica”

32.662,33

22.860,00

Wniosek uzyskał dofinansowanie - zakończony

„Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne”/ Henryk Wysocki dyr. MGOK

PROW 2007-2013 Działanie 413 w ramach konkursu LGD „Brynica to nie granica”

29.275,41

20.492,78

Wniosek uzyskał dofinansowanie 

„Dni Ziemi Siewierskiej 2011” / Henryk Wysocki dyr. MGOK

PROW 2007-2013 Działanie 413 w ramach konkursu LGD „Brynica to nie granica”

60.491,80

20.491,80

Wniosek uzyskał dofinansowanie - zakończony

„Śląska Gala Artystyczna Seniorów 2010”/ Henryk Wysocki dyr. MGOK

Otwarty konkurs na zadania publiczne woj. śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 r.

10.000

2.500

Wniosek uzyskał dofinansowanie - zakończony

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach w celu utworzenia centrum kulturalno-edukacyjnego integrującego społeczność sołectwa”/ Henryk Wysocki dyr. MGOK / Joanna Trzcionka UMiG

PROW 2007-2013 Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

547.437,78

224.359.75

Wniosek uzyskał dofinansowanie - zakończony

Do pobrania: