Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek

25 stycznia w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu już po raz kolejny odbył się Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc”.Koncert rozpoczęło przedstawienie jasełkowe pt. „Przyszliśmy tu dzisiaj po kolędzie” wystawione przez podopiecznych Stowarzyszenia oraz ich koleżanek i kolegów ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Siewierz. Nad przygotowaniem przestawienia czuwała autorka scenariusza, a zarazem reżyserka Irena Kmiecik, wieloletni pedagog oraz przyjaciel Stowarzyszenia. Publiczność z dużym entuzjazmem oraz wzruszeniem podziwiała występy wokalne i umiejętności aktorskie młodych artystów.Tradycją jest, że w trakcie Koncertu wręczane są statuetki Aniołów, nazywane „Siewiersko-Anielskimi Oskarami”, które przyznawane są w kategorii „Anielska Pomoc na rzecz Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc”. W tym roku otrzymali je: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. oraz Wiesława i Krzysztof Kłósek. Rzeźby pięknych anielskich statuetek specjalnie na tę okoliczność wykonał Radny Rady Miejskiej w Siewierzu Jan Błasik.W związku z tym, iż w tym roku Stowarzyszenie obchodzi swoją 5 rocznicę istnienia i działalności wręczono dodatkowe podziękowania, będące wyrazem wdzięczności za życzliwość i bezinteresowną pomoc oraz pracę na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. Podziękowania te otrzymali: Katarzyna Kozerska, Kazimierz Majewski, Magdalena Ciemięga oraz Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny Filia w Siewierzu.W trakcie imprezy odbyła się licytacja, której dochód w całości został przeznaczony na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. Fundatorami licytowanych przedmiotów byli: AXA Stenman Poland Sp. z o.o., Electrolux Poland Sp. z o.o., Finezja Centrum Bankietowo-Restauracyjne, Andrzej Machura, Teresa Landecka, Stowarzyszenie Art-Eco plus, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych, „Anex” Andrzej Machura, Zuzanna Rzepecka, Maria Miziewicz, Adam Nowak, Grupa wokalna „Sonitus”, Karol Mazur, Zofia Kwiecień, Leszek Trusiak oraz Andrzej Konopka.Dalsza część Koncertu poświęcona była pięknym bożonarodzeniowym tradycjom, czyli wspólnemu kolędowaniu, podczas którego publiczność miała okazję wysłuchać pięknych kolęd i pastorałek. W świąteczny nastrój słuchaczy wprowadzili Ewelina Bednarz, przy akompaniamencie gitarowym Grzegorza Węglarza, którzy wykonali pastorałkę „Maleńka Miłość”. Chór „Barka” z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu, którego kierownikiem muzycznym i akompaniatorem jest organista Grzegorz Kolasa, wykonał trzy kolędy: „Bracia patrzcie jeno”, „Wśród nocnej ciszy” zaśpiewaną acapella oraz „Dziecino słodka czemu drżysz”. Do naszego kolędowania włączył się również gościnnie zespół wokalny ToMiNo, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach, prowadzony przez Barbarę Gurowiec, który wykonał trzy utwory: „Nasza Pastorałka”, „Hej kolędo graj” i „Przybieżeli do Betlejem”. Następnie siewierska grupa wokalna „Sonitus” prowadzona przez muzyka i kompozytora Bernarda Sołtysika wykonała utwory: „Ave Maria”, „Wieczór Wigilijny” oraz „Adeste fideles”. Koncert zakończył wspólny występ grup „Sonitus” i „ToMiNo”, które wykonały utwór Leonarda Cohena „Alleluja”, z polskim tekstem autorstwa Jadwigi Kubiczek.Dochód z licytacji oraz sprzedaży symbolicznych aniołków wyniósł 7.367,42 zł. Kwota zebrana w trakcie koncertu zostanie przekazana na organizację zajęć kulturalnych i relaksacyjnych oraz na zakup niezbędnych materiałów do leczenia i rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia. Możemy śmiało powiedzieć, iż Aniołów w tym dniu nie brakowało i jak mówią słowa poeta, które stały się już mottem przewodnim organizowanych w Siewierzu koncertów charytatywnych - „Nie mają wprawdzie skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie”.Organizatorzy serdecznie dziękują darczyńcom, sponsorom oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w tym szczególnym dniu, jak również przez cały rok wspierają działalność Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc”.