Ferie 2015 w CK Żelisławice

Od 2 lutego do 13 lutego w Centrum Kształcenia na odległość w Żelisławicach odbyły się zajęcia, mające na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom podczas ferii zimowych. Każdy dzień ferii spędzony był w milej i przyjaznej atmosferze, a dzięki wspólnym grom i zabawom integracyjnym uczestnicy mogli lepiej poznać się ze sobą. Centrum w Żelisławicach w czasie ferii 2015 odwiedziło 24 dzieci.