"Ale Babki" w Łazach

W dniu 25.01.2015 r. działający przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zespół wokalny „Ale Babki” wystąpił na „Jurajskim Kolędowaniu Zespołów Seniorskich”. W kolędowaniu zorganizowanym przez Miejski Ośrodek  Kultury w Łazach wystąpiły również zespoły z Łaz, Poręby, Zawiercia, Ogrodzieńca i Myszkowa. „Ale Babki” zaśpiewały kilka kolęd i pastorałek ze swojego nowego repertuaru. Po każdym utworze zespół był nagradzany gromkimi brawami. Wszystkim występującym zostały wręczone pamiątkowe statuetki i dyplomy.