Klubowy Wieczór Twórczy

W niedzielę 1 marca 2015 r. odbył się XII Klubowy Wieczór Twórczy - spotkanie członków Klubu Poezji, Prozy i Malarstwa „Severiana” działającego przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Tego wieczoru w Siewierzu zgromadzili się ludzie którzy posiadają artystyczną duszę i ogromny talent tworzenia. Spotkanie otworzył dyrektor MGCKSiT Damian Dawczyński, który przedstawił sprawozdanie z działalności klubu za 2014 rok. Następnie rozpoczęła się dyskusja, recytacja,… Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii Beaty Orłowskiej-Piętka. Całość okraszona została występami muzycznymi Rajmunda Kubiczka i Grzegorza Węglarza. Dziękujemy wszystkim twórcom za zaangażowanie oraz rozsławianie Siewierza na kulturalnej mapie Polski poprzez udział w licznych konkursach i wystawach.