EURO-FOLKLOR 2015

Dużym sukcesem zwieńczony został występ KGW Leśniaki na XXII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych – Złoty Kłos 2015 organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach oraz DDM Cesky Tesin.

W dniach od 1 do 3 maja 2015 r. w Zebrzydowicach odbyły się przesłuchania konkursowe, w których brały udział polskie, czeskie i słowackie zespoły śpiewacze, zespoły taneczne i wokalno-taneczne oraz kapele ludowe. Jury w składzie: przewodniczący prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec – folklorysta i językoznawca oraz członkowie prof. zw. dr hab. Alojzy Kopoczek – etnomuzykolog i dr Magdalena Szyndler – etnomuzykolog, nie miało łatwego wyboru, gdyż w przesłuchaniach wzięły udział 73 zespoły. Komisja konkursowa oceniała prezentację ludowego śpiewu, muzyki i tańca. Ważne było zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego stroju, a także charakter własnego regionu. Gminę Siewierz reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Leśniaków i Brudzowic.

W kategorii zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem instrumentów muzycznych Zespół Śpiewaczy Leśniaki zdobyły III miejsce. Panie zaprezentowały rodzimy folklor w bardzo efektowny sposób, przypadając tym samym do gustu jury i publiczności.

Gratulujemy!