XIII Klubowy Wieczór Twórczy "Severiana"

    20 kwietnia odbyło się spotkanie twórców, zrzeszonych w Klubie Poezji Prozy i Malarstwa „Severiana” działającym przy MGCKSiT.  Coroczne spotkanie ma na celu podsumowanie działalności Klubu za miniony rok oraz przedstawienie zamierzeń na rok bieżący, ale przede wszystkim jest okazją do zaprezentowania dokonań artystycznych klubowiczów. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii Beaty Orłowskiej. Całość dopełniły popisy muzyczne w wykonaniu Zbigniewa Wójcika i Stefana Kaweckiego.

     W tym roku członkowie Klubu mieli niezwykłą okazję obejrzeć krótki spektakl w reżyserii i wg scenariusza Agnieszki Zaręby-Furgol (członkini Klubu). Podopieczni p. Agnieszki - uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu zaprezentowali przedstawienie o charakterze profilaktycznym pod tytułem "Ku przestrodze".

 

Wystawę fotografii Beaty Orłowskiej można obejrzeć w naszym Centrum.