Majówka w Gminie Siewierz 2016

Tegoroczne obchody Majówki w Gminie Siewierz upłynęły na świętowaniu państwowych uroczystości, a także lokalnego jubileuszu. Wydarzeniom pierwszego majowego długiego weekendu towarzyszyły imprezy sportowe i rekreacyjne. Szczególny charakter miały obchody Święta Konstytucji 3 Maja, które w tym roku odbywały się w Żelisławicach i zostały połączone z Jubileuszem 90-lecia działalności tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z Gminnym Dniem Strażaka.
 
O godzinie 14.00 w kościele pod wezwanie św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach odbyła się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę i Strażaków, którą koncelebrowali ksiądz proboszcz Marek Majchrzak oraz ksiądz kanonik Franciszek Błasik. Oprawę mszy świętej wykonała Orkiestra Dęta z Żelisławic, pod kierownictwem kapelmistrza Piotra Garczyka wraz z Gminną Orkiestrą Reprezentacyjną pod kierownictwem kapelmistrza Grzegorza Zawodniaka, która uświetniła również dalszą część obchodów.
 
Oficjalne obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się na stadionie LKS Ostoja Żelisławice i rozpoczęły się od podniesienia flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt przez poczet flagowy. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.
Po zakończeniu uroczystości państwowych nastąpiło rozpoczęcie uroczystości strażackich. Rys historyczny obchodzącej jubileusz 90-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach przedstawili członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W trakcie obchodów nastąpiło również wręczenie odznaczeń strażackich dla zasłużonych działaczy Ochotniczych Straży Pożarnych.
Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali strażakom wspaniałego jubileuszu. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach, podziękowania za życzenia oraz pomoc w organizacji uroczystości wygłosił Prezes jednostki – dh Andrzej Machura.
 
Obchodzone w dniu 3 maja uroczystości były również okazją do symbolicznego otwarcia stadionu LKS Ostoja Żelisławice, który w ubiegłym roku został zmodernizowany i przebudowany. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Poseł Barbara Chrobak, Poseł Waldemar Andzel, Poseł Robert Warwas i Prezes LKS Ostoja Żelisławice Adam Syrek.
 
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości na scenie wystąpili: młodzież szkolna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Żelisławic, Orkiestra Dęta OSP Żelisławice, Chór Męski z Żelisławic oraz KGW Żelisławice.
 O godzinie 19:00 na scenie pojawili się  górale z zespołu muzycznego Baciary. Zespół Baciary powstał w 2002 roku na Podhalu. Założony został przez Andrzeja i Janusza Body. Do najbardziej znanych i lubianych utworów należą: „Żyje się raz”, „Oczy zielone”, „Nic do stracenia”, „Jak się bawią ludzie”. Trochę pop-u, rocka, biesiady, trochę disco, trochę „muzycki na góralską nutę” z charakterystycznym góralskim dialektem - te ciekawe połączenia i oryginalne podejście do muzyki tanecznej, to jeden z czynników, które sprawiły, że zespół osiągnął sukces i zapewnił doskonała zabawę publiczności zgromadzonej na stadionie w Żelisławicach.
Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Biały Miś”.
 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Radnego Powiatu Będzińskiego Jana Muchy za udzieloną pomoc techniczną podczas „Majówki w Gminie Siewierz”.

Sponsorem Głównym „Majówki w Gminie Siewierz" był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg - Tworzeń o długości ok. 56 km i średnicy 1000 mm, na terenie woj. śląskiego. Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Śląska i Opolszczyzny. Gminy, na terenie których zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych. Ponadto gazociąg relacji Tworóg - Tworzeń będzie stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o inwestycji i znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. http://www.gaz-system.pl/…/krajowy-system-p…/tworog-tworzen/ GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.