Jubileusz 85-lecia KGW w Żelisławicach

W dniu 15 maja br. na boisku sportowym LKS Ostoja Żelisławice obchodzono Jubileusz 85–lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach. Uroczystość zaszczycili obecnością licznie przybyli goście – przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, koła gospodyń z Gminy Siewierz, Orkiestra Dęta z Żelisławic oraz mieszkańcy Żelisławic i okolic.

Uroczystość zainaugurowała polowa Msza Święta celebrowana przez ks. Marka Majchrzaka, Proboszcza Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach.

W dniu swojego święta członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach otrzymały wiele życzeń i gratulacji. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś przekazał specjalne podziękowanie za pielęgnowanie tożsamości kulturowej oraz regionalnych tradycji na ręce przewodniczącej koła Elżbiety Stawickiej. Ponadto każda z członkiń KGW otrzymała indywidualne podziękowanie za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz okolicznościowe listy gratulacyjne i kwiaty.

W części artystycznej uroczystości na scenie można było zobaczyć występ Koła Gospodyń Wiejskich z Żelisławic, występ młodzieży szkolnej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, prezentację Chóru Męskiego z Żelisławic oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Leśniakach. Ponadto swoim występem zaszczycili zebranych gości Kapela Regionalna z Mierzęcic oraz Zespól Wokalny „SONITUS” pod kierownictwem Bernarda Sołtysika. Wydarzenie uwieńczył koncert zespołu Folk Express prezentujący największe przeboje muzyki ludowej i biesiadnej w ciekawych aranżacjach oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu Biały Miś.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Radnego Powiatu Będzińskiego Jana Muchy za udzieloną pomoc techniczną podczas organizacji imprezy.