Inauguracja Roku Akademickiego i Kulturalnego 2016/2017

16 października w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego i kulturalnego 2016/2017. Na inaugurację przybyli licznie zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Dariusz Waluszczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek wraz z radymi, Radny Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, prof. UŚ Marek Barański, sołtysi gminy Siewierz, dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych oraz instytucji samorządowych, przedstawiciele przedsiębiorstw i firm działających na terenie gminy, artyści i osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym naszego miasta.

Gości przywitał Dyrektor MGCKSiT Damian Dawczyński wraz z Prezesem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu Grażyną Czerwińską, natomiast oficjalnego otwarcia roku kulturalnego i akademickiego dokonał Burmistrz Zdzisław Banaś.

Ponadto głos zabrali: poseł Waldemar Andzel oraz prof. Marek Barański.

Część artystyczną otworzył zespół „Siewierzanie” hymnem akademickim „Gadueamus”. Zespół wykonał również kilka utworów ze swojego repertuaru.

W koncercie pokoleń „Tych lat nie odda nikt” zaprezentowała się grupa wokalna Sonitus oraz: Kamila Dróżdż, Ola Bąk, Anna Nowakowska, Karol Hardych, Grzegorz Węglarz, Damian Dawczyński  oraz Zbigniew Wójcik. Artyści wykonali autorskie piosenki oraz znane i lubiane utwory muzyki rozrywkowej. Nad koncertem opiekę artystyczną sprawował kompozytor Bernard Sołtysik.

Zgromadzona publiczność podziękowała artystom owacjami na stojąco.